Seznam výrobců

 


Záruční list

Vloženo: 02. 01. 2014

Záruční list 

soubor ke stažení :

ZÁRUČNÍ LIST - KE STAŽENÍ 

Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili obuv u nás. Tento záruční list obsahuje veškeré informace a pokyny nutné ke správnému výběru, používání a údržbě Vaší obuvi. Spokojenost zákazníka je naším prvořadým cílem.

Veškerá obuv nabízená v obchodě www.abtulip.com a www.motoobuv.cz splňuje požadavky obvyklé jakosti a zároveň je za běžných a rozumně předvídatelných podmínek užití bezpečná. Pokud vznikne ze strany zákazníka důvod k uplatnění reklamace prodávaného zboží, upravuje postup zákazníka a společnosti  Eva Illésová  reklamační řád.

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., a nově dle OZ č. 89/2012 Sb o ochraně spotřebitele v aktuálním znění.


Se zakoupenou obuví obdržíte elektronicky případně jako součást dodávky záruční list, který Vás informuje o podmínkách záruky. Záruční list je nedílnou součástí dokladu o zaplacení, proto jej pečlivě uschovejte a v případě reklamace jej předložte současně s dokladem o zakoupené obuvi. Součástí tohoto záručního listu je návod na údržbu a ošetřování jednotlivých druhů a částí obuvi, při nedodržení v návodu uvedených zásad ošetřování nemůže být jakákoli Vaše reklamace uznána.

 

VÝBĚR, POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA OBUVI

 

1. Pro každou příležitost je vhodný jiný druh obuvi, proto při výběru pečlivě zvažte účel, k němuž bude obuv používána. Sportovní obuv je určena vždy pro určitou skupinu sportů. Sportovní obuv užívána k jinému účelu, než je určena, nemůže být reklamována.

2. Pečlivě vyberte správnou velikost a nejlépe vyhovující střihové provedení. Nevhodně zvolený typ obuvi, nesprávná velikost, šíře nebo tvar nemohou být důvodem k pozdější reklamaci.

3. Obuv si při nákupu pečlivě vyzkoušejte.
4. Obuv je nutno často střídat, zejména v nepříznivém počasí.

5. Obuv používejte způsobem a v prostředí odpovídajícímu její účelovosti. Obuv určená ke konkrétnímu způsobu použití (plážová, přezůvková, sportovní, rekreační) obuv není vhodná k celodennímu nošení.

6. Při obouvání, zejména uzavřeného střihu, používejte obouvací lžíci.

7. Usňová i textilní obuv s konfekčním šitím není vodotěsná. Voda může pronikat jak usní, tak šitím a spoji dílců. Odolnost proti promočení lze zvýšit použitím vhodných impregnačních přípravků na obuv.

8. Promáčená obuv se nesmí sušit v kontaktu ani bezprostřední blízkosti tepelných zdrojů.

9. Obuv, jež je vybavena membránou, která zabraňuje pronikání vlhkosti dovnitř obuvi, musí být ošetřována pouze výrobky označenými vhodností k ošetření obuvi s membránou.

10. Vezmete na zřetel, že každodenním nošením obuvi přiměřeně klesá její životnost. Záruční dobu na obuv nelze zaměňovat s životností obuvi.

11. Obuv po každém použití ošetřete dle typu a materiálu vhodnými prostředky na obuv. 
12. Do uzavřené, zejména usňové obuvi, po vyzutí napněte napínáky odpovídající velikosti.
13. U obuvi ze syntetických materiálů se vyhýbejte náhlým změnám teploty a mrazu.
14. Žádnou obuv nelze prát v pračce.

15. Obuv je nutno chránit před chemickými vlivy a rozmáčením.

 

OŠETŘENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ OBUVI:

 

Obuv z hladkých usní - zbavit nečistot vhodným kartáčkem, měkkým hadříkem, případně vlhkou houbou. Suchou useň ošetřit vhodným krémem. Vyvarujte se rozmáčení, poškozuje vzhled povrchové úpravy a deformuje tvar. Pokud dojde k promáčení obuvi, dbejte na její včasné očištění, vysušení a nakrémování krémem určeným pro příslušný druh usně a typ její povrchové úpravy. Vyvarujte se častému používání samolešticích prostředků, raději dávejte přednost krému.

Vlasové materiály (velury a nubuky) - znečištění odstranit krepovým kartáčkem nebo speciální gumou, kartáčovat bez vydírání vlasu! Na ošetření jsou vhodné impregnační přípravky ve sprejích. Vlasová useň se nikdy nekrémuje!

Lakové a podvrstvené usně - nečistoty odstranit měkkým textilem za sucha nebo za mokra. Povrch nutno chránit před chemickými vlivy a rozmáčením. Před mrazem chraňte ošetřením speciálním prostředkem na lakové usně.

Plastové materiály - čistí se vodou s přídavkem saponátu a po opláchnutí vytře hadříkem.

Pryžové, gumové  materiály - omýt a nechat volně obeschnout.

Textilní obuv - čistit kartáčováním, podle druhu textilu a povahy znečištění také vytíráním za vlhka, mastné skvrny

Za vadu nelze považovat:

Boty s efektem stírané barvy – jedná se specifickou vlastnost této módní obuvi, (boty STEEL, KMM, DDT, SHARK, MARTENS, CAMPILOT, B-STEEL), změna barevného vzhledu není vada k reklamaci. Vrchní tzv. stíraná barva postupně bledne nebo mizí vlivem opotřebení a ošetřován. Také odlišný vzhled doručené obuvi nemůže být důvodem k reklamaci. Zpravidla každý pár obuvi je originál a vykazuje odlišnosti od základu při zachování základní a další barvy.


ZÁRUKA

Na zakoupenou obuv se poskytuje záruka v délce 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, popřípadě technologického postupu (tyto vady se zpravidla projeví již při krátkodobém používání obuvi).

Záruční dobu na obuv nelze zaměňovat s životností obuvi. Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání, tzn., že intenzivním užíváním může být životnost obuvi kratší, než záruční doba.


ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

- změny obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování

- veškeré změny obuvi, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeného obvyklým užíváním (viz zákon č. 136/2002 Sb., § 619, odst.2), nebo vlivem nesprávného užívání, ošetřování a neodborného zásahu

- mechanicky poškozenou obuv a její části

- opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběru a užití

- obuv, u které byly v záruční době provedeny jakékoliv úpravy a opravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením obuvi

- pouštění barvy při zvýšeném pocení nebo provlhnutí usňové obuvi

- na nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchu, která je charakteristická pro přírodní useň


PODMÍNKY REKLAMACE

 

Reklamaci je možné uplatnit pouze u prodejce, u kterého byla obuv zakoupena. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned po projevení vady výrobku. Při používání vadného výrobku může dojít k zintenzivnění vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Zboží předložené k reklamaci musí být řádně vyčištěno, zbaveno veškerých nečistot a hygienicky nezávadné. Obuv nebude přijata k reklamaci bez předložení originálu dokladu o koupi včetně případně jiného dokladu, který prokazuje zakoupení v našem obchodě. Po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká.

 


Komentáře k článku

Zašlete nám Vaše názory k tomuto článku.

Jméno:
Email:
Text:
 

Doprava Slovensko
Přihlášení
Registrace
Výměna a reklamace

Chcete dostávat novinky e-mailem?

AB Tulip

Converse